กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

จัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2745 ครั้ง