กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กลุ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน บค 514 สตูล
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2746 ครั้ง