กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กลุ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2743 ครั้ง