กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้าง ขุดลอก

กลุ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรมจัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2744 ครั้ง