กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ้อมแผน

กลุ่ม

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน “ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ”

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน “ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พิพัฒน์วรสกุล ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน “ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ” จัดโดยสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เพื่อให้ความรู้ในการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4457 ครั้ง