กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

กลุ่ม

ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ

ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายไพรัช ดวงจินดา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ นายพัเอก ณ สงขลา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ เพื่อซักซ้อมการเตรียมรับมือสถานการณ์และการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละงู (ชั้น 2) อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4464 ครั้ง