กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

กลุ่ม

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อแจ้งขอสั่งการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดหรือแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4463 ครั้ง