กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

กลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ติดตามกำหนดมาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสตูล โดยมี พ.ต.อ. ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล รอง ผบก.ภ.จว.สตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4461 ครั้ง