กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

กลุ่ม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววิภารัตน์ อร่ามเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายพันเอก ณ สงขลา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) เพื่อนำเข้าสู่ขบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมกาหลง ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4465 ครั้ง