กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

ทั่วไป

กลุ่ม
14/3/2565
ณ เทศบาลเมืองสตูล โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ฝึกอบรมแกนนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล” ให้แก่ เทศบาลเมืองสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมี แกนนำเข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย พร้อมสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ณ บริเวณทางข้าม หน้าสำนักเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล

20 รูปภาพ
7 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3332 ครั้ง