กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

ทั่วไป

กลุ่ม
23/3/2565
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) เทศบาลฉลุง

15 รูปภาพ
10 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3333 ครั้ง