กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

ทั่วไป

กลุ่ม
25/3/2565
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม อบต.เกตรี

7 รูปภาพ
3 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3330 ครั้ง