กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

ทั่วไป

กลุ่ม
5/5/2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ปลูกต้นไม้)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่ตรวจยึดทิ้งร้างของป่าชายเลนฯ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

20 รูปภาพ
14 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3329 ครั้ง