กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

ทั่วไป

กลุ่ม
24/6/2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day โดยร่วมกันปลูกต้น พร้อมพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะและผักตบชวา โดยมี นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ เป็นประธาน ณ บริเวณห้วยปลักการัง หมู่ที่ 5 (ควนโต๊ะเจ๊ะ) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

18 รูปภาพ
11 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3328 ครั้ง