กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ภาพกิจกรรม

การฝึกการป้องกัน

กลุ่ม
5/7/2565
อบรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล หมู่ที่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

20 รูปภาพ
9 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3334 ครั้ง