กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565
กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน “ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ”
ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางน้ำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล หมู่ที่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day โดยร่วมกันปลูกต้น พร้อมพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะและผักตบชวา โดยมี นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ เป็นประธาน ณ บริเวณห้วยปลักการัง หมู่ที่ 5 (ควนโต๊ะเจ๊ะ) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่ตรวจยึดทิ้งร้างของป่าชายเลนฯ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ฝึกอบรมแกนนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล” ให้แก่ เทศบาลเมืองสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมี แกนนำเข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย พร้อมสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ณ บริเวณทางข้าม หน้าสำนักเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรมจัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน บค 514 สตูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม จัดทำและติดตั้งป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย โดยวิธีคัดเลือก
รายงานขอความเห็นชอบผลการคำนวณราคากลางโครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ข้อมูลข่าวสาร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9783 ครั้ง