กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

กระบวนการให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 127 ครั้ง