กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
19/7/2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
29/6/2565
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565
27/6/2565
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
27/6/2565
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4458 ครั้ง