กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ร้องเรียนการทุจริต

กลุ่ม
27/5/2563
รายละเอียดข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
5/6/2563
รายละเอียดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและและประพฤติมิชอบ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 197 ครั้ง