กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงาน

กลุ่ม
28/5/2563
รายงานการกำกับติดตามการดดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 196 ครั้ง