กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แบบฟอร์ม

แผนเผชิญเหตุสึนามิ

กลุ่ม
แผนเผชิญเหตุสึนามิ จังหวัดสตูล ปี 2565
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 426 ครั้ง