กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงาน

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 95 ครั้ง