กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

งานบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

กลุ่ม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 141 ครั้ง