กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง

กลุ่ม
แบบประเมินความเสี่ยง
ดาวน์โหลด :
แบบ ปค.6.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 733 ครั้ง)
แบบ ปค.5.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
แบบ ปค. 4.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
แบบ ปค. 1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 99 ครั้ง