กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนหน่วยงาน

กลุ่ม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ดาวน์โหลด :
ข้อ 4. แผนยุทธศาสตร์.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 75 ครั้ง