กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 71 ครั้ง