กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม

แผน 1

กลุ่ม
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2565
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 123 ครั้ง