กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง

เผยแพร่

กลุ่ม
แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง จังหวัดสตูล ปี 2565
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 72 ครั้ง