กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่งละอองขนาดเล็ก PM2.5

เผยแพร่

กลุ่ม
แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสตูล ปี 2565จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50 ครั้ง