กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แบบรายงานผลการช่วยเหลือภัยแล้ง พ.ศ.2564

เผยแพร่

กลุ่ม
แบบรายงานผลการช่วยเหลือภัยแล้ง
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 74 ครั้ง