กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
Disaster Prevention and Mitigation office, satun province ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นายไพศาล ขุนศรี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

กลุ่ม
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล พ.ศ.2566
ดาวน์โหลด :
สตูล-แผนปฏิบัติการฯ2566.pdf ( 3.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8 ครั้ง